Naše služby

Rehabilitační lékař

Vyšetření dětí Vyšetření dospělých

Vyšetření dětí

Rehabilitační lékař zajišťuje komplexní vyšetření pohybového aparátu s ohledem na celostní vnímání dětského pacienta a předcházení potížím, které by se mohly projevit v dospělém věku. S ohledem na věk dítěte lékař posoudí průběh ontogenetického vývoje, držení těla, svalovou rovnováhu, způsob provedení pohybových stereotypů, koordinaci a obratnost prováděných pohybů, vyšetří dýchání, chůzi, funkci jednotlivých segmentů a pohybového aparátu jako celku, případně zhodnotí rozsah postižení tělesných funkcí.

Následuje odebrání podrobných anamnestických údajů, lékař tak získá komplexní náhled na povahu zdravotních potíží vašeho dítěte a doporučí vám vhodné léčebné, rehabilitační a preventivní postupy. Pokud to stav vyžaduje, navrhne vám lékař vyšetření či konzultaci s dalším specialistou nejčastěji z oboru neurologie, ortopedie, revmatologie či interna. Přímo v našem zařízení zajišťujeme vyšetření, konzultace a léčebnou péči u specialistů z oblasti tělovýchovného lékařství, obezitologie, akupunktury, psychologie a fyzioterapie.

U kojenců lékař rozhodne o nutnosti další rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta, nebo stanoví handlingová doporučení k podpoře fyziologického vývoje vašeho dítěte. U starších dětí vám lékař doporučí rehabilitaci s určením krátko i dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Indikace vyšetření:

 • kojenci s motorickým ohrožením (opožděný nástup vzpřimování, otáčení a dalších vývojových fází, asymetrie- predilekce hlavičky, asymetrické používání končetin, tonusové poruchy- hypertonie, hypotonie)
 • vadné držení těla
 • plochonoží
 • stavy po úrazech
 • chronická onemocnění pohybového aparátu a neurologická onemocnění (juvenilní idiopatická artritida, DMO, aj.)

Upozornění:

 • na vyšetření je nutné se předem objednat
 • k vyšetření není třeba doporučení od jiných specialistů
 • pokud je to možné, přineste si s sebou záznamy o výsledcích dosavadních vyšetření a zdravotnickou dokumentace související s Vašimi obtížemi
 • kojence je vhodné objednávat na čas, kdy pro ně není typická doba spánku. Vzhledem k vyšetření není vhodné, aby byl krátce (cca 30 min) před vyšetřením nakrmen
 • dítě by mělo být zdravé, bez známek infekce

Délka vyšetření: 45 min.

Vyšetření dospělých

Rehabilitační lékař zajišťuje kompletní vyšetření pohybového aparátu s ohledem na funkční i strukturální poruchy pohybového systému a celostní vnímání lidského těla. Posoudí vaše držení těla, svalovou rovnováhu, způsob provedení pohybových stereotypů, koordinaci a obratnost prováděných pohybů, vyšetří dýchání, chůzi, funkci jednotlivých segmentů a pohybového aparátu jako celku, hodnotí rozsah postižení tělesných funkcí.

Po odebrání podrobných anamnestických údajů a posouzení všech aspektů vašeho současného zdravotního stavu lékař získá komplexní náhled na povahu vašich zdravotních potíží a doporučí vám vhodné léčebné, rehabilitační a preventivní postupy s určením krátko i dlouhodobého rehabilitačního plánu. Spektrum rehabilitační péče poskytované v ReFit Clinic je široké, zahrnuje především individuální a skupinovou fyzioterapii, laserovou terapii vysoce účinnou laserovou sprchou, elektroléčbu, kombinovanou terapii, ultrazvukovou terapii, vodoléčbu či léčebné masáže. Pokud to stav vyžaduje, doporučí Vám lékař vyšetření či konzultaci s dalším specialistou. Přímo v našem zařízení zajišťujeme vyšetření, konzultace a léčebnou péči u specialistů z oblasti tělovýchovného lékařství, obezitologie, akupunktury, psychologie a fyzioterapie.

Indikace vyšetření:

 • bolesti pohybového systému (bolesti zad, kloubů)
 • poúrazové a pooperační stavy
 • ortopedická onemocnění
 • revmatologická onemocnění
 • neurologická onemocnění
 • interní onemocnění (komplikace diabetu, kardiovaskulární onemocnění)
 • gynekologická a urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologických operacích)

Upozornění:

 • na vyšetření je nutné se předem objednat
 • k vyšetření není třeba doporučení od jiných specialistů
 • pokud je to možné, přineste si s sebou záznamy o výsledcích dosavadních vyšetření a zdravotnickou dokumentace související s vašimi obtížemi

Délka vyšetření: 45 min.