FAQ

1.     Je nutná žádanka nebo doporučení k vyšetření na vašem pracovišti?

K vyšetření či terapii na našem pracovišti není nutná žádanka. Poskytované služby v našem zařízení nejsou (zatím) hrazeny zdravotními pojišťovnami. V současné době probíhají jednání se všemi zdravotními pojišťovnami k uzavření smlouvy o úhradě zdravotní péče.

Pouze k potvrzení o zdravotní způsobilosti (výkonnostní a vrcholoví sportovci) požadujeme výpis ze zdravotnické dokumentace od praktického lékaře. Mrzí nás komplikace, které jsou spojeny se zajištěním výpisu, ale požadavek je dán legislativou, nikoliv námi.

 

2.     Jaký typ prohlídky potřebuji k potvrzení pro zdravotní způsobilost ke sportu?

Požadavky k posudku pro zdravotní způsobilost jsou dány legislativou (vyhláška č. 391/2013 Sb.). Základní je rozlišení, zda jste výkonnostní nebo vrcholový sportovec.

Vrcholový sportovec (vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové rezortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců). Při každé prohlídce (minimálně co 12 měsíců) je nutné absolvování zátěžového EKG nebo spiroergometrie (v naší nabídce prohlídka Standard, Plus nebo Komplet).

Výkonnostní sportovec (každý registrovaný sportovec bez ohledu na věk či úroveň sportovní soutěže). Minimálně při vstupní prohlídce absolvujete klidové EKG (v naši nabídce: vyšetření TVL lékařem včetně klidového EKG). S ohledem na vysoké fyzické nároky kladené i na výkonnostní sportovce doporučujeme nad rámec požadavků legislativy absolvovat prohlídku včetně zátěžového EKG  (v naší nabídce prohlídka Standard, Plus nebo Komplet).

 

3.    Provádíte prohlídky k potvrzení přihlášek na VŠ se zaměřením na sport?

Tyto prohlídky provádíme, můžete si vybrat z nabídky Standart, Plus nebo Komplet. Na základě všech těchto prohlídek Vám potvrdíme přihlášku (y). Uvedená cena je za prohlídku a je fixní bez ohledu na počet potvrzených přihlášek.

 

4.    Je možno poplatek za služby hradit také platební kartou?

Všechny služby je možno hradit hotově, případně všemi běžnými typy platebních karet přímo na recepci. V případě většího počtu klientů je možno také provést platbu za vyšetření fakturou. V tomto případě požadujeme vystavení předběžné objednávky.

 

5.    Jsem objednaný na zátěžové vyšetření, co si mám s sebou vzít k prohlídce?

Součástí prohlídky je zátěžový test na bicyklovém ergometru do maximální zátěže, proto si vezměte s sebou sportovní oblečení (sportovní obuv, šortky, ženy sportovní podprsenku nebo horní díl plavek), toaletní potřeby (ručník, mýdlo). Po ukončení testu máte možnost se osprchovat. Pokud jste sledovaný v odborné ambulanci (alergologie, kardiologie, neurologie …atd.), předložte prosím kopii zprávy z posledního vyšetření. Pokud požadujete vystavení posudku o zdravotní způsobilosti, požádejte svého praktického lékaře o stručný výpis ze zdravotní dokumentace. Mrzí nás komplikace, které jsou spojeny se zajištěním výpisu, ale požadavek je dán legislativou, nikoliv námi.

 

6.     Jsem objednaný na prohlídku, ale onemocněl jsem a nemohu se dostavit. Dostanu náhradní termín?

Pokud jste náhle onemocněl, je nutné změnit termín vyšetření. Prohlídku nelze provést, pokud proděláváte akutní onemocnění (máte zvýšenou teplotu, užíváte antibiotika) nebo máte jiné zdravotní komplikace. Nemůžete-li se dostavit, sdělte tuto informaci neprodleně telefonicky na číslo 774 761 764, nebo emailem na adresu info@refitclinic.cz. Rádi Vám nabídneme nový náhradní termín.