Naše služby

Kardiologie

Ambulance kardiologie se zaměřuje na primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních chorob, a to zejména v oblastech:


Naše služby:


Naše ambulance úzce spolupracuje s 1. Kardiologickou  interní klinikou  FN Olomouc.