Naše služby

Psychologie

Individuální psychologické poradenství

Koučování a osobní rozvoj

Proces osobního rozvoje v osobních i profesních oblastech, zaměření na řešení situací, sebepoznání, zlepšení vztahu k sobě samotnému, posílení komunikačních schopností, profesního i osobního směřování a psychické rovnováhy.

Partnerské a manželské poradenství

Individuální, eventuálně i párová terapie zaměřená na rozvoj a zlepšení komunikace partnerů, následně na řešení problémových oblastí, strategie konfliktů apod.

Práce se stresem a emocemi

Terapie zaměřená na zvládání zátěže, práci s emocemi, schopnost reagovat pod tlakem, doplněná i o možnost relaxačních technik.

Poruchy příjmu potravy

Individuální terapie, ev. s pomocí rodiny zaměřená na diagnostiku a léčbu mentální anorexie a mentální bulimie.

Problémy v komunikaci osobní a profesní

Terapie zaměřená na náročné komunikační situace, jako např. řešení konfliktů, přijímání a podávání kritiky, sdělování nepříjemných věcí, prosazení vlastního názoru, odolávání manipulaci, umění naslouchat apod.

Sebeprosazení, zvyšování sebedůvěry

Terapie zaměřená na zlepšení vztahu k sobě, práci se sebevědomím, schopnosti sdělovat jednoznačně své názory, posílení asertivního chování.

Sebeprezentace na trhu práce

Možnosti uplatnění na trhu práce, pomoc při vytvoření osobní dokumentace, životopisu, posouzení oblastí pro vykonávání profese, diagnostika profesních dovedností, úskalí výběrových řízení a příprava na ně.

Terapie nadváhy a obezity

Individuální terapie zaměřená na psychické aspekty hubnutí, motivaci, cíle, odstranění zlozvyků přejídání, sestavení vlastního jídelníčku, navození žádoucích změn v chování vzhledem k jídelním a pohybovým návykům. Vhodné pro ty, kteří se nechtějí účastnit skupinové terapie.

Výcvik prezentačních dovedností, terapie trémy

Praktický nácvik prezentačních dovedností a schopnosti pracovat s úzkostí před výkonem, psychické a fyzické zvládání trémy, základy rétoriky.

 

Sportovní psychologie


Napomáhá získávání převahy nad soupeřem v oblasti psychické přípravy. V moderních tréninkových programech je psychologie nedílnou součástí v tréninkovém procesu a napomáhá ke zvyšování sportovní výkonnosti. Při soutěži ovlivní odolnost psychického stavu sportovce tak, aby v závodě využil všechny natrénované schopnosti.