Naše služby

Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie (cranium - lebka, sacrum - křížová kost) je jemná neinvazivní metoda, která má pozitivní vliv na celý tělesný systém. Napomáhá uvolnit stres, napětí a spasmus a citelně uvolňuje tkáně a bloky. Aktivuje imunitní systém, sebeozdravný proces a detoxikaci celého organizmu.

Kraniosakrální terapii rozvinul Dr. John Upledger, D.O., O.M.M., chirurg, certifikovaný specialista osteopatické manipulativní medicíny a doktor věd v oboru alternativní medicíny.  Působil jako klinický výzkumník a profesor biomechaniky na Michigan State University. 


Terapie napomáhá ke zmírnění a odstranění například těchto problémů:


-           migréna a bolesti hlavy,

-          chronické bolesti krku a zad,

-          skolióza,

-           problémy pohybového aparátu (koordinace), ortopedické problémy,

-           následky zranění, nehod a operací,

-          premenstruační syndrom a poruchy menstruace,

-          alergie,

-          problémy se zažíváním, koliky,

-          oční problémy (šilhání),

-          poruchy imunity,

-          vysoký tlak,

-           výkyvy emocí zapříčiněné utlačením nervů či nedostačujícím prokrvením některé části mozku včetně následků mozkové mrtvice,

-           nerovnováha endokrinního systému,

-           poruchy centrálního nervového systému,

-          poruchy soustředění, hyperaktivita a dyslexie,

-           chronická únava, deprese,

-          psychologické problémy; emocionální i způsobené fyziologickou dysfunkcí kraniosakrálního systému,

-           autismus aj. 


Jaký vliv a účinek má kraniosakrální terapie?

Kraniosakrální terapie souvisí s prostředím mozku a míchy a narušení rovnováhy kraniosakrálního systému má tak co do činění s různými symptomy v těle.

K příznakům nerovnováhy v kraniosakrálním systému patří vleklá únava, opakující se bolesti hlavy, chronické bolesti celého těla, porucha soustředění a všeobecný nedostatek energie, snížení obranyschopnosti proti infekcím, hormonální poruchy, snížená činnost štítné žlázy, hypoglykémie a poruchy menstruace. 

Pro koho je kraniosakrální terapie vhodná a jak probíhá?

Pro klienty všech věkových kategorií, kteří trpí výše uvedenými symptomy, či se jen cítí unavení, případně mají pocit, že chtějí řešit více příčiny svých obtíží a ne pouze symptomy.

Zdraví lidé, kteří podstoupili kraniosakrální terapii, to komentují tak, že jsou plní energie, cítí se šťastnější a spokojenější. Mají méně infekcí a jejich nemoci mají kratší a lehčí průběh, než před terapií. Je tedy velmi vhodnou formou prevence. Zároveň náprava špatné funkce kraniosakrálního systému je mnohdy posledním momentem, který navrací klienta do normálního života bez bolesti, aniž by musel podstoupit bolestivé či jinak nepříjemné (i operativní) zákroky.

Ošetření trvá přibližně hodinu. Klient leží oblečený (na zádech) na lehátku a terapeut jemnými doteky vyšetřuje rytmus mozkomíšního moku na různých částech těla. Zaměří se na korekce nesprávných tenzí v kranioasakrálním systému, (které mohou ovlivňovat i stav okolních orgánů) a následně na jejich uvolnění.

Kraniosakrální terapie se mimo jiné zaměřuje na zmírnění omezení fyzického pohybu všech lebečních kostí, včetně obličeje a úst a také páteře, kosti křížové, kostrče a pánve. Díky tomu se dostaví i citelné uvolnění tělesné tkáně a tělo klienta je pak schopno pracovat efektivněji. Celkově terapeut napomáhá klientovi k jeho vlastním ozdravným procesům.  

Jak pracuje terapeut s kraniosakrálním systémem klienta?

Terapeut jemnými doteky vyciťuje kraniosakrální rytmus na těle klienta a hledá jakákoliv omezení bránící volnému pohybu kraniosakrálního systému a různých tělesných oblastí, tkání, orgánů a tělesných energií. Jemný tah vyvinutý na fascii z různých pozic v libovolných směrech napomáhá terapeutovi lokalizovat problematické oblasti a uvolnit je. Terapeut pracuje s cílem odhalit a rozřešit primární dysfunkci, která se nachází pod projevujícím se komplexem symptomů a má na paměti, že skutečný zdroj problémů může být ve skutečnosti značně vzdálen od těchto symptomů.

Součástí kraniosakrálního systému jsou mozkové pleny, všechny přilehlé kostní a tkáňové struktury, mozkomíšní mok a také všechny struktury, které mají vztah k tvorbě a vstřebávání mozkomíšního moku. Ten se pohybuje uvnitř systému membrán, který se táhne od lebky (cranio) přes páteř až ke kosti křížové (sacrum). Vyživuje a chrání celý centrální nervový systém a odvádí z něj toxické zplodiny. Pohybem moku skrze membrány vzniká rytmus, který je hmatný po celém těle. Tým Dr. Upledgera, na základě výzkumu na Michigan State University, prokázal, že se lebeční kosti musí nepřetržitě, i když zcela nepatrně, pohybovat, aby se mohly přizpůsobit stálým změnám tlaku mozkomíšního moku. Jestliže lebeční kosti ztratí svoji schopnost pohybovat se v odpovídajícím rytmu kraniosakrálního systému, funkce tohoto systému je ohrožena a může dojít
k výskytu různých symptomů. Při kraniosakrální terapii pracuje terapeut s kraniosakrálním rytmem, který vzniká produkcí, vstřebáváním a pohybem mozkomíšního moku skrze membrány. Ten vyživuje a chrání celý centrální nervový systém a odvádí z něj toxické zplodiny.


 


Délka terapie: 75 min