Náš tým

MUDr. Lenka Tetřevová

lékařka

T: +420 774 761 764
E: info@refitclinic.cz

CV

Zaměřuje se na na dětskou rehabilitaci v plném rozsahu, včetně vývojové kineziologie a vyšetření kojence. Má dlouholetou praxi lektora jogy, přednáší v rámci přípravy trenérů jogy při FTVS UK. Ve své lékařské praxi prosazuje celostní pohled medicíny na pacienta. Moderní poznatky západní medicíny doplňuje o poznatky z tradiční čínské medicíny.

Specializace

2008
Základy dětského lékařství
2009
Atestace Pediatrie se získáním licence pro samostatný výkon povolání
2012
Atestace Rehabilitace se získáním licence pro samostatný výkon povolání
2014
Atestace Akupunktura /ILF/ se získáním licence pro samostatný výkon povolání

Praxe

1997 - 2004
2. LF UK
2004 - 2008
Pediatrické oddělení nemocnice Děčín - sekund. lékař na dětském oddělení, sekund. lékař na novorozeneckém oddělení, v rámci toho stáž na JIP novorozeneckého odd. nemocnice Ústí nad Labem
2009
Pediatrická klinika FN Motol - 6 ti měsíční stáž před atestací
2009 - 2014
Klinika RHB a TVL FN Motol - spinální jednotka, dospělé lůžkové odd., dětská ambulance
2014 - dosud
Lázně Teplice nad Bečvou - vedoucí lékař dětské části