Náš tým

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

ředitel, jednatel, dětský a tělovýchovný lékař

T: +420 774 761 764
E: dalibor.pastucha@refitclinic.cz

CV

Dětský a tělovýchovný lékař. 10 let působil jako primář na Klinice Tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici Olomouc. Poté jako lékařský ředitel Lázní Teplice nad Bečvou. V současnosti vede Ústav Rehabilitace na lékařské fakultě v Ostravě. Ve své práci se díky své specializaci v dětském a tělovýchovném lékařství zaměřuje především na zdravotní problematiku dětských sportovců. Zaměřuje se na možnosti využití pohybové aktivity v prevenci a terapii různých onemocnění, především obezity. Patří mezi přední české obezitology, je členem výboru pediatrické sekce České obezitologické společnosti. Intenzivně se věnuje také vědecké a publikační činnosti, je autorem několika knih a řady domácích i zahraničních odborných publikací v oblasti tělovýchovného lékařství a obezitologie.

Vzdělání

2000 – LF UP v Olomouci
2007 – doktorandské studium Ph.D. LF UP Olomouc
2011 – Prague International Business School, VŠE  Praha, studium MBA

Specializace

2002 – základní atestace v oboru pediatrie
2005 – specializační atestace v oboru tělovýchovné lékařství
2008 – specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru pediatrie
2008 – specializovaná způsobilost MZ ČR v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Praxe

2000 – 2002 – Dětské oddělení, NsP v Bohumíně
2002 – 2015 – Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
2003 – 2014 – Rychlá záchranná služba Olomouckého kraje, pediatr dětské LSPP
2011 – dosud – Externí auditor a konzultant SAK
2/2015 – 7/20015 – Lázně Teplice nad Bečvou - lékař, lékařský ředitel
2015 – dosud – LF Ostravská Univerzita v Ostravě, Ústav Rehabilitace
2015 – dosud – Odborný garant obezitologického programu Státní léčebné lázně Bludov