Naše služby

Obezitologie - Péče o děti

Nabízíme možnost individuálních konzultací zaměřených na redukci hmotnosti Vašeho dítěte. Primárním cílem je nastavení dlouhodobých změn v životním stylu dítěte, edukce dítěte i rodiny a zlepšení zdravotně orientované fyzické zdatnosti. Zlepšení kardiovaskulární výkonnosti, korekce funkčních poruch pohybového aparátu. Sekundárním cílem je vlastní redukce hmotnosti.

Naše ambulance má uzavřen smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami:

Revirní bratrská pokladna (213)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

Všeobecná zdravotní pojišťovna. (111)


Vstupní vyšetření - 45 min.

Kontrolní vyšetření - 15 min.