Naše služby

Genetické testy

Test sportovních dispozic

Podstatou testování je posouzení rychlostních a vytrvalostních schopností jedince. Při výběru, kterému druhu sportovních aktivit se budete Vy nebo Vaše dítě věnovat, by Vám mělo nápomoci genetické vyšetření genu ACTN3, na základě kterého budete vědět, zdali jsou vaše svaly spíše určené pro vytrvalostní sporty anebo naopak jestli se více hodí k rychlostním a dynamičtějším sportovním odvětvím.

V populaci se mohou vyskytovat jedinci, kteří mají 3 možné kombinace, přičemž každá varianta předurčuje sportovce k určitému druhu sportu.

R577X/ R577X: Máte variantu R577X přítomnou v obou kopiích genu ACTN3. Vědecká studie sportovců z australského institutu sportu (AIS), ukazuje, že tato kombinace je spojena s přirozeným sklonem k vytrvalosti.

WT/ WT: Nemáte variantu R577X ani v jedné kopii genu ACTN3. Absence R577X v obou kopiích genu ACTN3 je spojena s přirozeným sklonem k rychlostním sportovním aktivitám.

WT/ R577X : Máte variantu R577X přítomnou v jedné ze dvou kopií genu ACTN3. Tato kombinace se hodí pro vytrvalostní i rychlostní druhy sportu.

Genetický test je prováděn z výtěru sliznice dutiny ústní, je nebolestivý, velmi rychlý a jednoduchý na odběr materiálu. Před testem není nutná žádná speciální příprava a je možné jej provést v každém věku.

Výsledek testu  Vám bude interpretován tělovýchovným lékařem.

Genetický test provádí genetická laboratoř GENEXONE.

Nutrigenomický test

Dle nejnovějších výzkumů může genetický vliv související s výživou a metabolismem dosahovat až 70 %. Dědičné vlivy zodpovídající za to, jakým způsobem člověk dokáže trávit a přeměňovat tuky a polysacharidy jsou spojeny s množstvím různorodých genů.

Nutrigenomický test umožňuje daleko přesněji a spolehlivěji nastavit individuální výživový program. Tento test je v České republice zcela unikátní, neboť hodnotí současně metabolismus tuků, cukrů a vitamínů a vliv fyzické aktivity na odbourávání tukové tkáně.

Na základě výsledků analýzy a příslušné genotypové skladbě bude vybrán optimální stravovací režim a nastaven vzájemný poměr a množství sacharidů a tuků, bude doporučeno správné dávkování vitamínů a nastavena úroveň fyzické aktivity.

Každému genotypu je přiřazen relativní vliv pro danou podoblast (příjem sacharidů, tuků, vitamínů a vhodný typ fyzické aktivity) a na základě kombinace jednotlivých relativních účinků a dalších faktorů může být přizpůsoben a sestaven dietní a cvičební program.

Naše genetické testy nehodnotí další faktory, které mohou ovlivňovat metabolismus. Může se jednat o rozličné kombinace dalších genetických variant tzv. malého nebo neznámého účinku, které se mohou tvořit ze složek rizikových, ale i protektivních. Dále je nutné mít na paměti i negenetické faktory, mezi které patří především různé vlivy prostředí, které přímo navazují na epigenetické mechanizmy.

Test je naprosto nebolestivý provádí se stěrem jemným kartáčkem z dutiny ústní. Před testem není nutná žádná příprava a je možné jej provést v každém věku.

Genetický test provádí genetická laboratoř GENEXONE.