Náš tým

Mgr. Eva Rabelová

fyzioterapeutka

T: +420 774 761 764
E: info@refitclinic.cz

CV

Zabývá se diagnostikou a terapií funkčních poruch pohybového aparátu, fyzioterapií poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, fyzioterapií poruch držení těla, možnostmi kardiovaskulární rehabilitace, pacientů se srdečním onemocněním, fyzioterapií neurologických poruch. Zaměřuje se na cvičení v těhotenství a po porodu, SM systém, Nordic Walking a poradenství v oblasti ergonomie.

Vzdělání

1998 - 2001
Bakalářské studium fyzioterapie, FTK UP Olomouc
od 2006
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
2015 - 2017
Magisterské studium fyzioterapie, FO a ZOŠ SZU Bratislava

Odborné kurzy

2006
Přednemocniční neodkladná péče
2011
Rehabilitace u kardiologicky nemocných, prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
2012
Poruchy držení těla, diagnostika, terapie, PaedDr. Pavel Švejcar
2012
Fyzioterapie poúrazových a pooperačních stavů končetin, PaedDr. Pavel Švejcar
2012
SM systém 1, 2, Pavla Škrobánková
2012
Baňková masáž, Bc. David Rozbroj
2012
Nordic Walking, Mgr. Peter Jablonský
2013
Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, Bc. Pavlína Svobodová
2013
Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, Mgr. Barbara Fischerová
2013
Řetězení poruch v pohybovém aparátu, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
2014
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému, certifikovaný kurz, Karla Košťálová
2014
Pravidelná účast na workshopech Feldenkraisovy metody, Jitka Nagy
2015
Dynamická neuromuskulární stabilizace, certifikovaný kurz, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
2015
Cvičení pro těhotné a po porodu, Mgr. Ivana Brádková

Odborná praxe

2001
stáž Nemocnice Hranice a.s.
2002
stáž Fakultní nemocnice Olomouc
2002
stáž Vojenská nemocnice Olomouc
2002 - 2003
Jitro Olomouc o.p.s., fyzioterapeutka
2003 - 2015
Lázně Teplice nad Bečvou a.s., fyzioterapeutka, od roku 2012 garant léčby nemocí pohybového aparátu a nemocí neurologických, od roku 2014 hlavní fyzioterapeutka
2015
ReFit Clinic s.r.o., vedoucí fyzioterapeutka