Náš tým

Mgr. Olga Válková

vedoucí fyzioterapeut

T: +420 774 761 764
E: info@refitclinic.cz

CV

Ve své praxi se zaměřuje na pooperační a poúrazové stavy pohybového systému, rehabilitační léčbu funkční ženské sterility metodou Mojžíšové a rehabilitační léčbě stresové inkontinence.

Vzdělání

2011 - 2013 Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě (Mgr.), Fakulta zdravotnictví se sídlem v Banské Bystrici

2008 - 2011 Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě (Bc.) Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií

Specializace

1996 - 1997 Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník, obor léčebná tělesná výchova

Certifikované kurzy

2016 - Dynamická neuromuskulární facilitace podle Koláře - DNS

2014 - Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace - PNF

1999 - Rehabilitační léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

1997 - Speciální činnost v metodice diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu, měkké a mobilizační techniky

Ostatní kurzy

* Kineziotaping

* Terapie poruch dýchání

* Posturální stabilizace

* Praktická kinezioterapie ramenního kloubu, kolenního kloubu a stabilizace LS páteře

* Jóga dle Jyengara

* Manuální lymfodrenáže

* Spirální dynamika

* Posturální korekce

* Techniky míčkové facilitace

Praxe

* 2018 - dosud ReFit Clinic s.r.o. - vedoucí fyzioterapeut

* 1995 - 2018 Nemocnice Šumperk a.s. - vedoucí fyzioterapeut

* 1992 - 1993 Nemocnice Šumperk s.r.o. - fyzioterapeut