Aktuality

Potvrzujeme přihlášky na vysoké školy se zaměřením na sport

9. 1. 2016 10:27

Chystáte se podat přihlášku na vysokou školu se zaměřením na sport?

Dle platné legislativy (Vyhláška 391/2013 Sb.) je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu tělovýchovným lékařem. Nyní máte možnost se na tuto prohlídku objednat.

Cena: 690 Kč. Uvedená cena je za prohlídku a je fixní bez ohledu na počet potvrzených přihlášek.