Aktuality

Klub pevného zdraví

14. 7. 2016 11:50

Pojištěnci VZP (děti i dospělí) mají nyní možnost čerpat v našem zařízení finanční příspěvky na:

- očkování

- sestavení jídelníčku v rámci obezitologické terapie

- meditační a relaxační cvičení

- masáže a pohybové aktivity pro těhotné

- rekondiční cvičení pro dárce krve a kostní dřeně